Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про Центр адміністративних послуг "Прозорий офіс"

I. Загальні положення

1.1. Положення про Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» (Центр) та порядок взаємодії його учасників (далі – Положення) розроблене та затверджене відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118.

1.2. Положення встановлює єдині організаційні засади та принципи роботи працівників виконавчих органів міської ради та представників місцевих і регіональних органів державної виконавчої влади, державних та комунальних підприємств та установ в межах Центру з питань організації надання адміністративних та інших публічних послуг та порядок взаємодії учасників Центру з метою налагодження якісної взаємодії у вирішені звернень фізичних та юридичних осіб щодо реалізації ними їх прав, законних інтересів та визначеного законодавством обсягу обов'язків.

1.3. Порядок взаємодії, що встановлюється цим Положенням, є обов'язковим до виконання для всіх учасників Центру.

1.4. Основні технічні вимоги до організації прийому суб'єктів звернень у Центрі, оснащення робочих місць працівників, залучених до роботи Центру, графік їх роботи, застосування та використання програмних та технічних засобів у роботі Центру для організації прийому та обслуговування суб'єктів звернень визначається Технічним регламентом Центру, який затверджується виконавчим комітетом міської ради.

1.5. Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» (Центр) – постійно діючий робочий орган виконкому міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг та діяльності Центру здійснює Департамент адміністративних послуг міської ради.

Центр має свою печатку із його найменуванням та із зображення герба м. Вінниці.

На основі узгоджених рішень із суб'єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб'єктами через їх представників.

За рішенням виконавчого комітету міської ради у Центрі також може здійснюватися:

1) прийняття звітів, декларацій, скарг та пропозицій;

2) особистий прийом керівників міської ради, її виконавчих органів, керівників місцевих та територіальних органів державної виконавчої влади та їх підрозділів;

3) надання безоплатних консультаційних послуг суб'єктами надання адміністративних послуг, нотаріусами, місцевими та територіальними органами державної виконавчої влади та їх підрозділами;

4) надання громадянам безоплатної первинної правової допомоги;

5) прийняття та видача документів, не пов'язаних з наданням адміністративних послуг;

6) надання адміністративно-господарських та консультаційних послуг представниками суб'єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, що мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо- електропостачання тощо).

Учасниками Центру є адміністратор, суб'єкти надання адміністративних послуг, інші суб'єкти та їх представники, залучені до обслуговування відвідувачів з питань, визначених даним пунктом.

1.6. Метою та завданнями Центру є забезпечення:

1.6.1. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень;

1.6.2. спрощення процедур отримання адміністративних послуг, їх максимальне приведення до принципу «єдиного вікна» та поліпшення якості їх надання;

1.6.3. забезпечення інформування суб'єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

1.6.4. напрацювання і застосування методів та засобів для мінімізації і ліквідації корупційних загроз, що можуть виникати під час взаємовідносин між суб'єктами звернень та суб'єктами надання адміністративних послуг, їх посадовими та службовими особами;

1.6.5. забезпечення зручних умов одержання адміністративних та інших послуг.

1.7. Загальні принципи роботи учасників Центру:

1.7.1. доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;

1.7.2. дотримання стандартів надання послуг;

1.7.3. відповідність розміру плати за послуги вимогам законодавства;

1.7.4. відкритість та прозорість;

1.7.5. зрозумілість процедур;

1.7.6. оперативність у вирішенні питань;

1.7.7. забезпечення доступу суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

1.8. Принципи співпраці учасників Центру:

1.8.1. суворе дотримання законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання адміністративних послуг;

1.8.2. встановлення єдиних для усіх суб'єктів звернень та суб'єктів надання адміністративних послуг вимог відповідно до законодавства до порядку надання адміністративних послуг;

1.8.3. забезпечення рівності прав суб'єктів звернень;

1.8.4. інформування всіх учасників Центру про зміни, які відбулися в законодавчих та інших нормативно-правових актах щодо процедур надання адміністративних послуг;

1.8.5. оперативне реагування та усунення виявлених недоліків, які можуть стати причиною порушення прав та законних інтересів суб'єктів звернень, термінів надання адміністративних послуг або погіршувати якість обслуговування відвідувачів;

1.8.6. сприяння налагодженню прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру та суб'єктів звернень;

1.8.7. сприяння формуванню позитивної думки громадськості щодо системи надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

​ 1.9. Учасники Центру у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями органів виконавчої влади, Вінницької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, прийнятими у межах їх повноважень, а також цим Положенням. Посадові та службові особи учасників Центру у своїй діяльності забезпечують дотримання та виконання Політики якості, антикорупції та інформаційної безпеки, затвердженої Вінницькою міською радою.

№2013 10-09-2015 Положення про Центр адміністративних послуг Прозорий офіс.pdf№2013 10-09-2015 Положення про Центр адміністративних послуг Прозорий офіс.pdf